aiCarnet logo

Întrebări categoria B

În ce situaţii nu vă este permisă depăşirea?

când un autobuz se află oprit în staţie;

pe un drum în rampă, când vizibilitatea este peste 50 m;

într-o intersecţie nedirijată.

Ce obligaţii are conducătorul de autovehicule când circulă pe un drum public?

să circule numai dacă verificarea medicală lunară este efectuată;

să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competentă;

să se informeze din timp, la administratorii de drum, în legătură cu eventualele limite maxime şi minime de viteză.

În ce ordine vor circula autovehiculele prin intersecţia prezentată?

În ce ordine vor circula autovehiculele prin intersecţia prezentată?

troleibuzul, tramvaiul, autoturismul;

tramvaiul, autoturismul, troleibuzul;

tramvaiul, troleibuzul, autoturismul.

În ce situaţie poate fi reţinut certificatul de înmatriculare al unui vehicul?

autovehiculul are aplicate afişe publicitare;

datele din certificatul de înmatriculare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

deţinătorul nu face dovada încheierii asigurării auto de răspundere civilă.

Care dintre autovehicule va intra ultimul în intersecţie?

Care dintre autovehicule va intra ultimul în intersecţie?

autoturismul;

autobuzul;

autocamionul.

Este permisă deschiderea portierelor autoturismului pe timpul opririi sau staţionării pe un drum public?

da, numai după ce conducătorul sau pasagerul s-a asigurat că aceasta nu prezintă pericol pentru trafic;

da, numai pe drumurile cu trafic redus;

da, dar numai pe partea dreaptă.

Când nu este permis să măriţi viteza de deplasare a autovehiculului?

când circulaţi pe prima bandă;

când un alt vehicul s-a angajat în depăşirea dvs.;

în intersecţii.

Într-o zonă pietonală, semnalizată ca atare, sunteţi obligat să circulaţi cu o viteză de:

cel mult 30 km/h;

cel mult 20 km/h;

cel mult 5 km/h.

Utilizarea pe autostradă a limitatorului de viteză pentru autovehiculele dotate cu acest sistem are ca efect:

creşterea consumului de combustibil;

reducerea consumului de combustibil;

acest sistem nu are efecte asupra consumului de combustibil.

Cum veţi proceda corect pentru a intra pe autostradă folosind banda de intrare (accelerare):

veţi respecta semnificaţia semnalizării rutiere a drumului respectiv;

cedaţi trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzii şi nu stânjeniţi în niciun fel circulaţia acestora;

nu aveţi nicio obligaţie, deoarece autostrada are suficiente benzi pentru a permite circulaţia tuturor vehiculelor.

Un vehicul va fi imobilizat dacă:

numărul de înmatriculare sau de înregistrare este fals;

starea tehnică a pneurilor este necorespunzătoare;

conducătorul auto refuză să poarte centura de siguranţă.

Ce indică efortul mai mare depus la acţionarea pedalei de frână?

griparea cilindrilor receptori şi a pistonaşelor

ruperea cablului frânei de staţionare

lipsa lichidului din instalaţia de frânare

Este permisă oprirea voluntară a unui vehicul pe trotuar?

da, dacă se asigură un spaţiu de cel puţin 1 m lăţime pentru circulaţia pietonilor, iar semnalizarea rutieră permite această manevră;

legal, nu este prevăzut;

nu.

Se interzice oprirea voluntară:

la mai puţin de 100 m de calea ferată industrială;

pe trotuar;

în zona de acţiune a indicatorului „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”.

Ce obligaţii aveţi în situaţia prezentată?

Ce obligaţii aveţi în situaţia prezentată?

să circulaţi cu viteză redusă şi să traversaţi calea ferată, dacă bariera sau semibariera este ridicată;

să opriţi în dreptul indicatorului;

să măriţi viteza, pentru a nu fi surprins de închiderea barierelor.