aiCarnet logo

Întrebări categoria B

Cum veţi proceda în situaţia dată?

Cum veţi proceda în situaţia dată?

veţi vira ultimul;

camionul va trece primul;

aveţi prioritate.

Nu se poate circula cu un autoturism dacă:

se depăşeşte masa maximă admisă, înscrisă în certificatul de înmatriculare;

anvelopele sunt de mărimi şi caracteristici diferite faţă de cele înscrise în certificatul de înmatriculare;

autovehiculul depăşeşte înălţimea înscrisă în certificatul de înmatriculare.

Marcajul longitudinal continuu, aplicat pe axul drumului, permite încălcarea lui:

numai de către conducătorii de motociclete şi mopede;

numai de către vehiculele cu gabarit depăşit;

nu, în nicio situaţie.

Ce regulă de prioritate se aplică într-o intersecţie nedirijată din afara localităţii?

prioritatea vehiculului cu regim superior de viteză;

prioritatea drumului principal;

prioritatea de dreapta.

În care dintre situaţiile de mai jos puteţi folosi banda de lângă axa drumului pe o autostradă?

când efectuaţi depăşirea altor autovehicule, dacă celelalte benzi în direcţia de mers sunt ocupate;

când conduceţi autoturismul cu viteza maximă admisă;

când nu sunteţi precedat de alte autovehicule.

Unui autovehicul nu-i este permis să circule atunci când:

unul dintre faruri nu funcţionează;

parbrizul este fisurat;

noxele emanate depăşesc limita legală admisă.

Ce consecinţe poate avea transportul bagajelor pe acoperişul autoturismului?

nu se pot executa viraje;

creşte instabilitatea vehiculului la vânt lateral;

se reduce distanţa de frânare.

Care dintre următoarele tipuri de carosabil este cel mai periculos în condiţii de ploaie?

carosabilul cu suprafaţa asfaltată;

carosabilul cu suprafaţa betonată;

carosabilul cu piatră cubică.

Marcajul rutier alăturat semnifică:

Marcajul rutier alăturat semnifică:

spaţiu destinat cântăririi autovehiculelor;

marcaj de traversare pentru pietoni;

marcaj destinat parcării laterale

Temperatura lichidului de răcire care asigură performanţa maximă şi uzura minimă a motorului este cuprinsă în intervalul:

100-120 grade C;

60-70 grade C;

90-95 grade C.

În faţa dvs. circulă un tractor cu două remorci, pe ultima fiind scris „FĂRĂ SEMNALIZARE“. Intenţionaţi să-l depăşiţi în apropierea unei intersecţii. Cum procedaţi?

aşteptaţi să treceţi de respectiva intersecţie, chiar dacă pierdeţi din timpul planificat al călătoriei;

vă angajaţi în depăşire, întrucât autovehiculul dvs. vă permite să rulaţi, în mod legal, cu o viteză mai mare;

semnalizaţi efectuarea depăşirii şi acceleraţi, pentru ca manevra să dureze cât mai puţin.

Cui trebuie să acorzi prioritate în situaţia dată?

Cui trebuie să acorzi prioritate în situaţia dată?

vehiculelor care circulă din partea stângă

vehiculelor care circulă din partea dreaptă

tuturor vehiculelor

Fenomenul de acvaplanare generează următoarele pericole:

stropirea cu apă a parbrizului;

stropirea cu apă a clădirilor şi a pietonilor;

pierderea controlului asupra direcţiei.

În care dintre situaţii se reţine certificatul de înmatriculare sau înregistrare?;

când inspecţia tehnică periodică a expirat;

când claxonul nu funcţionează la parametri optimi;

când motorul emite diverse zgomote

Precizaţi dacă posesorul unui permis de conducere categoria B are permisiunea de a conduce un autoturism cu remorcă:

da, cu condiţia ca acesta să aibă permis de cel puţin 3 ani;

da, dacă masa remorcii nu depăşeşte 750 kg;

nu, deoarece pentru o astfel de remorcă este necesar un permis de conducere categoria BE.