aiCarnet logo

Întrebări categoria B

La ce trebuie să vă aşteptaţi atunci când, în faţa dvs., a oprit în staţie un autobuz destinat transportului de călători?

urmează o intersecţie, întrucât majoritatea staţiilor mijloacelor de transport în comun se amenajează în astfel de locuri;

este posibil ca unii călători să coboare şi să traverseze prin faţa autobuzului, fără a se asigura în mod corespunzător;

la plecarea din staţie, autobuzul poate să-şi schimbe direcţia de mers spre stânga, fără să se asigure.

Echipamentul de frânare nu este obligatoriu la remorcile cu masa totală maximă autorizată:

mai mică de 750 kg

mai mică de 400 kg

mai mare de 750 kg

În care dintre situaţii consumul de carburant al unui motor creşte?

atunci când motorul nu atinge temperatura de funcţionare;

atunci când fumul de eşapament este de culoare neagră;

atunci când motorul funcţionează cu întreruperi.

La întâlnirea cărui indicator este permisă întoarcerea autovehiculului?

„Sens unic“;

„Înainte“;

„Staţionarea interzisă“.

Care este ordinea de trecere a autovehiculelor, dacă ajung simultan în intersecţie?

Care este ordinea de trecere a autovehiculelor, dacă ajung simultan în intersecţie?

autocamionul, tramvaiul, autoturismul;

autoturismul, autocamionul, tramvaiul;

tramvaiul, autoturismul, autocamionul.

Ce semnificaţie are indicatorul alăturat?

Ce semnificaţie are indicatorul alăturat?

accesul interzis;

circulaţia interzisă în ambele sensuri;

drum circular.

În ce ordine vor circula autovehiculele prin intersecţia prezentată, dacă semafoarele nu funcţionează?

În ce ordine vor circula autovehiculele prin intersecţia prezentată, dacă semafoarele nu funcţionează?

tramvaiul 1, tramvaiul 2, autoturismul;

autoturismul, tramvaiul 1, tramvaiul 2;

tramvaiul 1, autoturismul, tramvaiul 2.

În care dintre situaţiile de mai jos este interzisă oprirea vehiculelor pe drumurile publice?

pe partea carosabilă a drumurilor naţionale;

la o distanţă mai mică de 25 m înainte şi după indicatorul staţiei pentru mijloacele de transport public de persoane;

la mai puţin de 50 m de cel mai apropiat colţ al intersecţiei.

Permisul de conducere categoria B este valabil şi pentru conducerea unui autovehicul destinat transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului?

da, dacă posesorul permisului are o vechime în conducere de cel puţin 1 an;

nu;

da, dacă conducătorul posedă şi categoria BE a permisului de conducere.

La apropierea de o cale ferată industrială:

conducătorii de autovehicule vor da dovadă de prudenţă sporită;

conducătorii de autovehicule nu au nicio obligaţie, dacă nu există un agent de cale ferată;

se va respecta semnificaţia semaforului electric.

Circulaţi într-o coloană şi respectaţi distanţa faţă de vehiculul din faţă. Ce trebuie să faceţi în plus?

să aprindeţi lanterna de ceaţă din spate;

să observaţi prin geamul lateral al vehiculului marginea din dreapta a părţii carosabile;

să rămâneţi la limita propriei benzi şi să vă asiguraţi câmpul de vizibilitate.

Ce semnificaţie are marcajul rutier alăturat?

Ce semnificaţie are marcajul rutier alăturat?

marcaj pentru benzi cu circulaţie reversibilă;

marcaj pentru drumuri publice aglomerate;

marcaj cu elemente rezonatoare.

Intenţionaţi să transportaţi o încărcătură cu autoturismul personal. Ce trebuie să aveţi în vedere?

în faţă, încărcătura poate depăşi cu un metru limitele vehiculului;

încărcătura să nu fie voluminoasă;

să nu fie depăşite lungimea, lăţimea şi greutatea admise.

Care dintre cele trei vehicule va trece ultimul prin intersecţie?

Care dintre cele trei vehicule va trece ultimul prin intersecţie?

motocicleta;

autoturismul;

tramvaiul.

În care dintre situaţii se dispune imobilizarea unui vehicul?

conducătorul acestuia nu are asupra sa permisul de conducere;

starea tehnică a vehiculului deteriorează drumul public sau afectează mediul;

conducătorul autovehiculului nu are asupra sa certificatul de înmatriculare.